Speeltuinvereniging Singelhof

Gezindslidmaatschap

Een gezinslidmaatschap kost 10,00 per speeltuinseizoen. Met het gezinslidmaatschap mogen uitsluitend alle leden van uw gezin gebruik maken van de speeltuin. Vriendjes/vriendinnetjes die geen lid zijn mogen voor 0,50 per keer meespelen. Als nog geen lid bent kunt u zich hier aanmelden.

Donateur

Draag je de speeltuin een warm hart toe, maar wil je geen lid worden? Dan kun je donateur worden van de speeltuin. Dat kan voor 5,00 per seizoen. Als donateur mag u samen met uw (klein)kinderen maximaal 6 keer per seizoen gratis in de speeltuin spelen.

Betaling van je contributie

Het bestuur van de Speeltuinvereniging Singelhof verzoekt haar leden en donateurs zorg te dragen voor (automatische) betaling van de contributie door de contributie over te maken op ons bankrekeningnummer NL06 ABNA 0841 5689 60 onder vermelding van uw naam, adres en e-mailadres. Na betaling zullen wij u een e-mail sturen met daarin de bevestiging en uw lidmaatschapsnummer.

De contributie bedraagt voor leden € 10,= per jaar
en
donateurs € 5,= per jaar.